พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

ที่อยู่

ตั้งอยู่ ณ ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์คณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๒๐๐ ปี โดยรวบรวมประวัติ รูปภาพอาจารย์และนิสิตรุ่นแรกๆ รวมทั้งเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่นับเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติที่ล้ำค่าไม่สามารถประเมินราคาได้ คือ ยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงทำพระทนต์ด้วย

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธและวันศุกร์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

022188635

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ตั้งอยู่ ณ ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์คณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๒๐๐ ปี โดยรวบรวมประวัติ รูปภาพอาจารย์และนิสิตรุ่นแรกๆ รวมทั้งเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่นับเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติที่ล้ำค่าไม่สามารถประเมินราคาได้ คือ ยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงทำพระทนต์ด้วย