พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี

ที่อยู่

วัดบ้านนาซาว เลขที่ 44 หมู่ 1 ตำบลนาชาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

(แต่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-0326778 (ผู้ใหญ่บ้าน)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2545 ใช้เก็บรักษาของเก่าของชาวบ้านในชุมชนนาซาวและของวัดนาซาว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังที่ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของคนในชุมชน

ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนจัดแบ่งออกเป็น 5 โซน

1. โบราณคดี

2. ศาสนาและความเชื่อ

3. เครื่องดนตรี

4. วิถีชีวิตแห่งนาซาว

5. ครัวไฟ (ห้องครัว)