พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

ที่อยู่

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

วันและเวลาทำการ

เสาร์-อาทิตย์ และเทศกาลสำคัญ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-030-9431 เจ้าอาวาส

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง อีกหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญ ของตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่มีความงดงามมาก มีกิจกรรมให้ร่วมปฏิบัติหลายอย่าง เช่น มีการส่ง เสริมการจัดกิจกรรมให้เป็นศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเป็นประจำตามเทศกาล และจัดส่งเสริมให้มีการอบรมด้านอาชีพและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า