พิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม

ที่อยู่

วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) เลขที่ 129 ถ.อุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวัน พุธ -อาทิตย์

เวลา 08.00 น. - 16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-241660, 087-2392559

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ในวัดศรีอุบลรัตนาราม ที่ด้านข้างของพระอุโบสถมีศาลา “พิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม” เป็นอาคารไม้เนื้อแข็ง 2 ชั้นขนาดใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาหอแจก ซึ่งหมายถึงศาลาการเปรียญ สถานที่ในการทำบุญทำทานของคนในสมัยก่อน สร้างขึ้นในสมัยพระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) เป็นเจ้าอาวาส ในสมัยพระครูวิจิตรธรรมภาณี เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการรื้อถอนและมีการประกอบใหม่ด้วยเหตุผลในการจัดวางตำแหน่งอาคารต่าง ๆ ภายในวัด