“มุมเล่นช่วยลูกนิ่งเป็นเวลานาน”

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเวลาทำงานการจัดมุมเล่นในบ้านช่วยได้

เด็กทุกคนเวลาเล่นสิ่งที่ตนเองชอบ จะใช้เวลากับการจดจ่อ  สร้างจินตนาการเรื่องราวของตัวเองเชื่อมโยงของเล่นและสิ่งรอบตัว การ “สังเกต” ว่าลูกชอบเล่นอะไรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นจึงสำคัญจึงสำคัญ หรือเพื่อผู้ปกครองจะได้จัดมุมเล่นให้ดึงดูดและกระตุ้นจินตนาการ

จากประสบการณ์การทำงานพบว่า มุมเล่นที่ทำให้เด็กนิ่งอยู่กับจิตนาการของตนเองได้เป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

“ตัวอย่างมุมเล่น“

“เริ่มต้นอย่างไร”

ที่มา : “มุมเล่นช่วยลูกนิ่งเป็นเวลานาน”

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข