การเล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลาย (Loose Parts)

การเล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลาย หรือ Loose Parts เป็นการเล่นปลายเปิด  เด็กสามารถจินตนาการเชื่อมโยงอย่างไร้ขอบเขตในแบบเฉพาะเด็กเอง ค้นพบสิ่งใหม่  เกิดประสบการณ์ใหม่ ที่มีความเฉพาะของแต่ละคนอย่างอิสระ ทำให้เด็กค้นพบตัวเอง เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

ตัวอย่างของ Loose parts

น้ำ  ทราย ดิน  กิ่งไม้  ใบไม้ ดอกไม้ ใบตอง  ท่อนไม้ ขอนไม้ ผลไม้ เมล็ดพันธุ์  ก้อนหิน ยางรถยนต์  ห่วงยาง   ถ้วยชามภาชนะต่างๆ  อุปกรณ์ขุดดิน สายยาง ท่อแอร์  ผ้าสีสันขนาดต่างๆ  บล็อกไม้  ผ้าพลาสติก  กล่องลังกระดาษ กล่องพลาสติกใส่ผลไม้  ถุงพลาสติก  แกนทิชชู  วัสดุรีไซเคิลต่างๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนศิลปะต่างๆ เช่น กระดุม ลูกปัด  ลวด โฟม  ลังไข่ กระดาษ หลอด สก็อตไบร์ท แปรงสีฟัน ไม้ไอติม …… ฯลฯ

ที่มา : การเล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลาย (Loose Parts)

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข