มาจัดมุมเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกัน

การเล่น คือ ความสุขของเด็ก การเล่น คือ พื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของเด็ก และ การเล่นจึงเป็น “ชีวิตของเด็ก”  Let’s Play More ได้รวบรวมการจัดมุมเล่นต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลองไปดูกันค่ะ ว่ามีมุมอะไรบ้าง

ที่มา : มาจัดมุมเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกัน

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข