กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า

+ Google Map
ต.บางกระสอบ
อ.พระประแดง, สมุทรปราการ Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

พฤศจิกายน 2019

อาสาปลูกป่าชุมชนเมืองแห่งแรกในเมืองไทย จ.สมุทรปราการ รุ่น 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า, ต.บางกระสอบ
อ.พระประแดง, สมุทรปราการ Thailand
+ Google Map

ป่าชุมชนเมือง“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สวนป่าเกดน้อมเกล้า…

+ Export Events