หน้าแรก หลักสูตรกิจกรรมต้นแบบ

หลักสูตรกิจกรรมต้นแบบ

หลักสูตรกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ นักจัดการพื้นที่นำร่องตั้งใจให้หลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือสำหรับนักจัดการฯ ทั่วประเทศรวมไปถึงผู้ที่สนใจ นำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้ทันที

หลักสูตรกิจกรรมอื่น ๆ