แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาแต่เดิมรวมทั้งที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและการอนุรักษ์  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ...

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ปั้น "เสมือนจริง" รวมทั้งมีบรรยากาศแบบสมัยใหม่ที่ผสมผสานแสง สี เสียง ที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดาสทุสโซ...

แบทแคท มิวเซี่ยม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์

พิพิธภัณฑ์ของเล่นของสะสมระดับโลกที่มี “แบทแมน” จำนวนมากที่สุดในเอเชีย  ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยผองเพื่อนซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือการ์ตูน และตัวการ์ตูนชื่อดัง...

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง อีกหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญ ของตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่มีความงดงามมาก มีกิจกรรมให้ร่วมปฏิบัติหลายอย่าง...

ม่อนพลอยล้านปี

ปี พ.ศ. 2558 ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมมือกับชุมชนทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว โซนจากขวาบนเป็นลานอธิษฐานและลานหินล้านปี ม่อนพลอยล้านปีพบหินบะซอลต์ มีลักษณะเป็นแท่งเสาหลายเหลี่ยมจึงให้ดูแปลกตา

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2435 ก่อนสมัยเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ และยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมศานุวงศ์ได้เสด็จประทับแรม เมื่อเสด็จมาเยือนเมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น...

หอศิลป์พิงพฤกษ์

ก่อสร้างเมื่อปี 2546 โดย อาจารย์สุรเดช กาละเสน เพื่อเก็บรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นของส่วนตัวและอุทิศให้กับสังคม...

พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2545 ใช้เก็บรักษาของเก่าของชาวบ้านในชุมชนนาซาวและของวัดนาซาว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังที่ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของคนในชุมชน ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนจัดแบ่งออกเป็น 5 โซน 1....

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต...

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง

สร้างเพื่อเก็บคัมภีร์ใบลานเก่า เเละเป็นเเหล่งข้อมูลชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16

พิพิธภัณฑ์ทหาร ร.16 พัน 1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546...

หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัด เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจร...