เกี่ยวกับปิดเทอมสร้างสรรค์

พื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอม

ปิดเทอม ถือเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนทุกคนต่างรอคอย
เพราะเป็นเวลาที่จะได้หยุดพักจากการเรียน
ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง
ก็พยายามมองหากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ
ได้ทำเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประวัติ

ปี 2554 ครั้งแรกกับการที่ สสส. และ ภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ : 31 วันไม่ธรรมดา” โดยมีเป้าหมาย คือ อยากให้ทุกครอบครัวมีช่วงเวลาปิดเทอมที่มีคุณภาพ และเสริมโอกาสที่จะพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ครั้งนั้น สสส.จึงได้ชักชวนสื่อวัยทีน “GMM –RS” “A day” และภาคีเครือข่าย ให้มารวมกันเปิดพื้นที่คุณภาพส่งเสริมกิจกรรม ให้เยาวชนมีความมั่นใจและเปิดโลกใหม่ๆไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็ต้องการกระตุ้นให้หน่วยงานหลัก ที่เป็นภาคนโยบาย เข้ามาร่วมมือกับเครือข่าย หรือช่วยทำกิจกรรมต่างๆ ที่เราคิดกันขึ้น ให้เกิดความชัดเจน

การเปิดตัวครั้งแรก บริษัท จีเอ็มเอ็มฯจึงได้  จัด 3 work shop กับ 3 มืออาชีพตัวจริง คือ การฝึกการร้อง กับพี่ป๊อป แคลอรี่ บลา บลา ,เรียนเต้นกับพี่เป๊ก ผลิตโชค และฝึกการเป็น VJ กับพี่เต็ป กีรติ  ขณะที่YOU CHANNEL จาก จาก RS : เสียงมีแสง แบ่งปันฝัน ด้วยการให้เด็ก ๆ สร้างผลงานด้วยตัวเอง รวมถึงแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ก็ได้ทำโครงการแลกหนังสืออ่าน รวมถึงให้เว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ให้เสนอไอเดียในหัวข้อ “ปิดเทอม

อยากสร้างสรรค์อะไร?” ซึ่งเด็กๆ ได้เสนอไอเดียมากกว่า 100 ไอเดีย โดยไอเดียที่น่าสนใจมากที่สุดคือ “ไอเดีย สุขาสร้างสุข” ที่มีแนวคิดว่าจะสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการโหวตและถูกนำไปดำเนินการจริง

ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เด็กได้มีพื้้นที่สร้างสรรค์ของตัวเองอย่างแท้จริง จวบจนปี 2561 รัฐบาลและภาคีภาครัฐก็ได้เห็นพ้องต้องกันและจึงร่วมกับสสส. องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ โดยมองเห็นโอกาสช่วงปิด เทอม ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ปลดปล่อยศักยภาพ ค้นหาแววในการท างาน ตลอดจนความสุขใน การเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในมิติสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกัน สนับสนุนให้เกิด ‘กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์’ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อทำให้ “ทุกปิดเทอมนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ปี 2563 เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้วิถีชีวิตทุกคนเปลี่ยนไป จากการประเมินของกรมสุขภาพจิตปี 64 เด็กและเยาวชนไทยเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าสูงมากขึ้นถึง 17.5% หรือ 2.4 ล้านคน

ปี 2565 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ปิดเทอมสร้างสรรค์จึงกลับมาและทำงาแบบสานพลังภาคี ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดนำร่อง คือ อุตรดิตถ์ กรุงเทพ นครราชสีมา ยะลา และ 25 จังหวัดนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์รองรับเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัด และกิจกรรมต่างๆ ยังทำให้กว้างขึ้นมากกว่าคำว่าปิดเทอม โดยเพิ่มคำว่า อัศจรรย์วันว่าง เข้ามาเพื่อให้ทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ คือ วันแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมสร้างเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเยาวชนและวัยรุ่น

เวทีเพื่อแสดง
ความสามารถ

การทำงานเพื่อ
หารายได้พิเศษ

เราทำอะไร

แพลตฟอร์ม ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ทำหน้าที่เชื่อมองค์กร และน้อง ๆ มาเจอกันแล้วจับคู่กันตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสอันมหาศาล ที่เด็กจะใช้วันว่างของตัวเองกว่าร้อยวันให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญ ไม่แพ้สิ่งที่เราหวังให้เด็กเรียนในระบบการศึกษา คือ พื้นที่สร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนทุกที่ และตลอดชีวิต นอกจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นระบบหลัก 

ปัจจุบัน น้องๆ ที่เข้ามาที่เว็บไซต์ สามารถเลือกกิจกรรมตามความสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมจิตอาสา workshop การหางานพิเศษ และ ค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้บ้านตัวเองเพื่อเลือกไปทำกิจกรรมได้มากกว่า 1,000 กิจกรรม/พื้นที่  หรืออีกทางเลือกหากไม่ต้องการออกจากบ้านเรามีกิจกรรม DIY มากกว่า 50 กิจกรรมให้ทำกันเองได้เช่นกัน

สมัครรับข่าวสารได้ที่

www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com

ติดตามข้อมูลได้ที่

สนับสนุนโดย  : 

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

แนะนำภาคี

เครือข่ายพื้นที่เรียนรู้
เพื่อความสุขเด็ก

คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

พื้นที่นี้ดีจัง

พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

เล่นเปลี่ยนโลก

ส่งเสริมการเล่นอิสระของเด็ก (Free play) ในประเทศไทย “ให้เด็กทุกคนได้เล่น”

DayWork

แพลตฟอร์มหางานพาร์ทไทม์ / งานประจำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขาวิชา

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน หรือ อพท.

การพัฒนาการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข

INVESTORY

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย

IWS Thailand (กลุ่มสีน้ำ)
, Bangkok Sketche

เครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย

THAI มีงานทำ

โดย กรมการจัดหางาน Department of employment

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า