กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

+ Google Map
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand
0-2942-8200-45 , 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11 http://www.ku.ac.th

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

ตุลาคม 2019

ค่าย Young civil camp ครั้งที่ 6

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand
+ Google Map

กลับมาอีกที คราวนี้ขอไวกว่าเดิมกับค่าย “Young civil camp 6th” ค่ายที่จะพาน้องๆ ม…

+ Export Events