กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

หมู่บ้าน​ห้วยวัว

ต.แม่ตื่น
อ.แม่ระมาด, ตาก Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

มกราคม 2020

หมอเดินดอย ซีซั่น 3

วันที่ 24-27 มกราคม 2563
หมู่บ้าน​ห้วยวัว, ต.แม่ตื่น
อ.แม่ระมาด, ตาก Thailand

รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สา…

+ Export Events