กิจกรรม

Loading กิจกรรม

10 เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยมนุษย์ต่อสู้กับ COVID-19

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

𝗧𝗲𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗛𝗲𝗹𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 ​ 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵​

นึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้อย่างไร หากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังช่วยมนุษย์ต่อสู้กับ COVID-19 เหล่านี้ไม่มีอยู่จริง ​

เรียบเรียงจาก Frost & Sullivan – Ten Digital Technologies Helping Humans in the Fight Against COVID-19 | https://bit.ly/digital-tech-covid19​

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 564 6900