กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ รอบพิเศษ

โดยหน่วยงาน: วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, การบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคตในสาขานวัตกรรมทางการบิน
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (รอบพิเศษ) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 นยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเรียนรวมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

26 กันยายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

23 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ณ ห้อง Auditorium อาคารเรียนรวมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Line: @aeroadmission

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย