กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 20 : คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

โดยหน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายที่จัดขึ้นโดยพี่ ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าวิศวฯ นั้นเหมาะกับตัวเราเองหรือไม่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับ “วิศวกร” ซึ่งภายในค่ายอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กับน้อง ๆ ซึ่งหาได้จาก “ลานเกียร์” แห่งนี้เท่านั้น ในค่ายนี้น้องจะได้ทำความรู้จักกับภาควิชาต่าง ๆ ของวิศวฯ จุฬาฯ ผ่านการทำกิจกรรมที่ได้สัมผัสจริง มากมายไม่ว่าจะเป็น ภาคไฟฟ้า ภาคเครื่องกล ภาคนาโน และภาคสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ในค่าย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

8-11 มกราคม 2564 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

14 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่เกิน 250 คน

สถานที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

พี่ไนซ์ 086-172-3955

หมายเหตุ

500 บาท