กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นั่งรถไฟโบราณหัวจักรไอน้ำ เรียนรู้เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วยงาน: NatureCamp.asia และ พารู้พาเล่น by Nature Camp

นั่งรถไฟโบราณหัวจักรไอน้ำ เรียนรู้เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยะมหาราช – หยุดราชการ)
กำหนดการ
– 07.30 น. พบกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
– 08.00 น. ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษหัวจักรไอน้ำ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เรียนรู้เรื่องราวของรถไฟ ระหว่างเดินทาง
– 10.45 น. ถึง สถานีรถไฟอยุธยา ขึ้นรถไปเรียนรู้เรื่องราวของกรุงศรีอยุธยา แล้วไปลงเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่
– 12.00น. รับประทานอาหารบนเรือ ระหว่างล่องเรือชมกรุงเก่า ผ่านวัดพนัญเชิง ป้อมเพชร วัดพุทไธสวรรค์ มัสยิดอิสลาม โบสถ์คริสต์ วัดไชยวัฒนาราม เจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย บ่ายขึ้นจากเรือ มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกรุงศรีอบุธยา ทำว่าวไทย สานปลาตะเพียน ทำตุ๊กตาชาววัง ทำขนมโรตีสายไหม จากนั้นขึ้นรถเดินทางกลับ สถานีรถไฟอยุธยา
– 17.00 น. ขึ้นรถไฟจักรไอน้ำออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ หยุดแวะส่งตามสถานีต่างๆ (ดอนเมือง-หลักสี่-บางเขน-บางซื่อ-สามเสน)
– 18.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

(กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ)

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 เวลา 08:00 – 18:30

จำนวนคนรับสมัคร

1 Account สมัครได้ 2 ครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 10 คน

สถานที่

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

เบอร์ติดต่อ 089 815 8501

หมายเหตุ

ค่าสมัครร่วมกิจกรรม ● ผู้ใหญ่ 12 ปี ขึ้นไป คนละ 1,500 บาท ● เด็กอายุ 3-11 ขวบ คนละ 1,500 บาท ● เด็กอายุ 1-2 ขวบ คนละ 200 บาท (รับเฉพาะเด็กที่ต้องตามพี่ๆ ครอบครัวเดียวกันมาด้วย)