กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

โดยหน่วยงาน: บริษัท สุภัทรา จำกัด

บริษัท สุภัทรา จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท สุภัทรา จำกัด
ขั้นตอนการส่งภาพประกวด
1. ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายนํ้า” ที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนนํ้าเจ้าพระยา พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ระบุสถานที่ภ่ายภาพ และรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่าย
2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถโพสต์ภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สามารถตกแต่งภาพได้แต่ห้าม ตัดต่อ
3. ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือจากสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง,ท่าช้าง-วัดระฆัง,วังหลัง-ท่ามหาราช,วังหลัง-ท่าพระจันทร์ /คอมมูนิตี้มอลล์ท่ามหาราช,ท่าวังหลัง / โรงแรม Riva surya,Riva arun

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ส่งผลงาน วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย