กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นักศึกษาฝึกงาน (HR,การตลาด,บัญชี)

โดยหน่วยงาน: บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

รายละเอียดงาน
– ช่วยเหลืองานในสังกัดที่ปฎิบัติงาน
– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง
  2. มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมั่นใจในตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
เลขที่ 394 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 064-5868513

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ขึ้นอยู่กับระยะฝึกงาน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

3 อัตรา

สถานที่

บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 394 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

064-5868513

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม