กิจกรรม

Loading กิจกรรม

หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)

โดยหน่วยงาน: สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ ขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ: พลังแห่งสังคมความรู้ (Archives: Empowering Knowledge Societies)”
นิทรรศการเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล (9 มิถุนายน) และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (18 สิงหาคม) ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 ทาง www.nat.go.th
• ทำความรู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
• ชมเอกสารจดหมายเหตุชิ้นสำคัญของชาติ
• รับชมการเสวนาออนไลน์ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ “งานจดหมายเหตุ” จำนวน 4 ครั้ง ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ร่วมสนุกรับของที่ระลึกในระหว่างการถ่ายทอดสด)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.nat.go.th และ facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

9 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0 2281 1599