กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

โดยหน่วยงาน: โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับการประกวด
ระดับนักเรียน
ระดับนักศึกษาอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ประะเภทการประกวด
ประะเภทกลอนสุภาพ
ระดับนักเรียน
ระดับประชาชน
ประเภทความเรียง
ระดับนักเรียน
ระดับประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

โทร. ๐๘๓-๐๓๗-๓๒๗๗ โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย