กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

สุรินทร์เหลาฉ่ำ ปิดเทอมสร้างสรรค์

โดย: สมาคมป่าชุมชนอีสาน

1 มีนาคม @ 8:00 am 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm UTC+7

ช่วงวัย

ปฐมวัย, ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ and อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มีนาคม – พฤษภาคม 2567

เบอร์โทรติดต่อผู้กรอกข้อมูล

0872469782

ประเภทกิจกรรม

Offline

จังหวัดที่จัดกิจกรรม

สุรินทร์

ช่วงเดือน

มีนาคม

1.กิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน สุรินทร์ กลุ่มแดกศิลป์ อาร์ต สเปซ

สถานที่ บ้านจีกแดก  ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบ นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ โทรศัพท์ 082-1350995

กิจกรรมระหว่าง วันที่ 15-31 มี.ค.67 รับได้จำนวน 20 คน

2.กิจกรรมศิลปะธรรมชาติและของเล่นจากสวนไผ่  กลุ่มแดกศิลป์ อาร์ต สเปซ

สถานที่ บ้านจีกแดก  ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบ นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ โทรศัพท์ 082-1350995

กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-12เม.ย.67 (2 วัน)  รับได้จำนวน 20 คน

3.กิจกรรมลูกป้ดมหัศจรรย์  กลุ่มสมาคมป่าชุมชนอีสาน

สถานที่  ตลาดน้ำเทคโนฯ  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบนางปราณี  ยิ่งรุ่งโรจน์  โทรศัพท์ 086-2493049

กิจกรรมระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2567 รับได้จำนวน 20 คน

4.กิจกรรมเสื้อยืดแปลงร่าง(เสื้อกัดสี) กลุ่มบ้านประกอบฝัน

บ้านประกอบฝัน 66 หมู่ 7 ต.แกใหญ่  อ.เมือง จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบนายธนเสฏฐ์  บุตรลีรักษ์  โทรศัพท์ 080-6460579

กิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 2567 และ 9 เม.ย. 2567  รับได้จำนวน 20 คน

5.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมวัย  กลุ่มเยาวชนปี่อ้อซอกลองจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กรักป่า ต.สำโรง องเมือง จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบนายชานนท์ ภู่สูง โทรศัพท์ 061-4978971

กิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2567 รับได้จำนวน 30 คน

6.กิจกรรมดนตรีกันตรึมพื้นบ้านวิถีชุมชน กลุ่มเยาวชนปี่อ้อซอกลองจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง องเมือง จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบนายชานนท์ ภู่สูง โทรศัพท์ 061-4978971

กิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย.2567 รับได้จำนวน 30 คน

7. กิจกรรมซ่อมได้ (ซ่อมพัดลม) กลุ่มสวนนิเวศเกษตรศิลป์

สถานที่ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านตรำดม  ตำบลตรำดม  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ นายสงัด  องอาจ โทรศัพท์ 094-2852859

กิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 2567 รับได้จำนวน 20 คน

8.กิจกรรมของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ(ประดิษฐ์ของเล่น) กลุ่มสวนนิเวศเกษตรศิลป์

สถานที่ สวนนิเวศเกษตรศิลป์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสัญญา  ทิพบำรุง โทรศัพท์ 094-2899834

กิจกรรมระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. 2567 รับได้จำนวน 20 คน

9.กิจกรรมนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องเมืองเก่าสุรินทร์  กลุ่มกองทุนชุมชนดองกะเม็ดและบ้านช้างต้น

สถานที่ 1.วัดบูรพาราม /2.อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง/3.วัดจุมพลสุทธาวาส/4.วัดพรหม/5.ศาลหลักเมือง

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ดาวสวรรค์ วรรณทอง โทรศัพท์ 087-4598962

กิจกรรมระหว่างวันที่ 16 -17 มี.ค 2567  รับได้จำนวน 20 คน

10. กิจกรรมนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องเมืองเก่าสุรินทร์  กลุ่มกองทุนชุมชนดองกะเม็ดและบ้านช้างต้น

สถานที่  1.ชมสวนเกษตรเทคโน -ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ -ชมช้างแสนรู้  2.ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ดาวสวรรค์ วรรณทอง โทรศัพท์ 087-4598962

กิจกรรมระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 2567 และ 15 เม.ย. 2567  รับได้จำนวน 20 คน

11. กิจกรรมสมุนไพรใช้ดี(ทำยาดมสมุนไพรและผงขัดผิวกายกาแฟ) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ผู้รับผิดชอบ ผศ.สุรีรัตน์   สืบสันต์  โทรศัพท์ 087-4598962

กิจกรรมระหว่างวันที่ 2 เม.ย. รับได้จำนวน 30 คน

12. กิจกรรมสมุนไพรใช้ดี(ผงขัดผิวกายกาแฟ)สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบ ผศ.สุรีรัตน์   สืบสันต์  โทรศัพท์ 087-4598962

กิจกรรมระหว่างวันที่ 3 เม.ย. รับได้จำนวน 30 คน

13. กิจกรรม learning Space (มุมหนังสือ/มุมศิลปะ)  กลุ่มมูลนิธิชุมชนอีสาน

สถานที่  สนง. มูลนิธิชุมชนอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ผู้รับผิดชอบ น.ส.เสาวนีย์ ค้าดี  โทรศัพท์ 090-2916353

ระยะเวลาจัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 2567 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งเดือน) รับได้จำนวน 20 คน

14.กิจกรรม learning Space Craft (ถักเชือก/ปลูกต้นไม้ /ขายสินค้า)

สถานที่  สนง. มูลนิธิชุมชนอีสาน (หน้าสถานีตำรวจ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ น.ส.เสาวนีย์ ค้าดี  โทรศัพท์ 090-2916353

ระยะเวลาจัดกิจกรรม เดือน พ.ค. 2567 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งเดือน) รับได้จำนวน 20 คน

15.กิจกรรมเล่นดินเป็นบ้าน(ทำบ้านดิน/เตาดิน) กลุ่มเขมิกาบ้านดิน

สถานที่ เขมิกาบ้านดิน  ต.หนองบัว อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบ คุณเขมิกา  บุญจันทร์ โทรศัพท์ 095-5498604

กิจกรรมระหว่างวันที่ 20 เม.ย.2567 รับได้จำนวน  30 คน

16. กิจกรรมเปลี่ยนใหม่(ทำสบู่จากน้ำมันเก่า/ขยะเป็นหินเทียม

สถานที่ เขมิกาบ้านดิน  ต.หนองบัว อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบ คุณเขมิกา  บุญจันทร์ โทรศัพท์ 095-5498604

กิจกรรมระหว่างวันที่ 27 เม.ย.2567 รับได้จำนวน  20 คน

17. ค่ายเรียนรู้ธรรมชาติ (Nature Game)สาขาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สถานที่ ป่าปรีย์ทม ป่าชุมชนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ลดาวัลย์  ปัญตะยัง 089-2242869

กิจกรรมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 รับได้จำนวน 30 คน

18.สีนี้พี่ได้แต่ใดมา(สีจากธรรมชาติ)  กลุ่มพันธุ์เจีย ออร์แกนิค

สถานที่ พันธุ์เจีย ออร์แกนิค 40 หมู่ 18 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ คุณจีรนันท์ บุญครอง  โทรศัพท์ 0807215687

กิจกรรมระหว่างวันที่  23 มี.ค. 2567 รับได้จำนวน  20 คน

19. Bakery in the garden

สถานที่ พันธุ์เจีย ออร์แกนิค 40 หมู่ 18 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ คุณจีรนันท์ บุญครอง  โทรศัพท์ 0807215687

กิจกรรมระหว่างวันที่ 6 เม.ย. รับได้จำนวน 20 คน

Offline

ช่วงวัย

ปฐมวัย, ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มีนาคม - พฤษภาคม 2567

สถานที่

บ้านจีกแดก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า