กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ชั่วโมงพละที่บ้าน

โดยหน่วยงาน: Fitness First Thailand

ถึงเวลาของความสนุกสนานกับการออกกำลังกายและเล่นเกมเสริมความรู้ไปกับคลาสชั่วโมงพละที่บ้าน (Family Workout) โค้ช Chang (PLATINUM SATHORN SQUARE), New (PLATINUM SATHORN SQUARE)

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

สามารถทำกิจกรรมได้ทุกวัน

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมสามารถทำได้ที่บ้าน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย