กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ฟังสร้างสุขออนไลน์ : เดินทางกลับมาภายในใจ

โดยหน่วยงาน: ความสุขประเทศไทย (Happiness Explorer)

ในเวลาชั่วโมงครึ่งนี้ ผู้เข้าร่วมจะมาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ร่วมกันบนพื้นที่ออนไลน์ อาจมีแบบฝึกหัดให้ทำและแลกเปลี่ยนในระหว่างกิจกรรมเพื่อที่แต่ละคนจะสามารถกลายเป็นอาสาสมัครในบ้านในการรับฟังเพื่อดูแลใจซึ่งกันและกันกับคนใกล้ตัวได้ ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ทางความสุขประเทศไทยได้เชิญวิทยากร : คุณธนัญธร เปรมใจชื่น (อ.น้อง) มาให้ความรู้และเรียนรู้ทักษะการรับฟังในนี้ในหัวข้อเรื่อง “เดินทางกลับมาภายในใจ” การรับฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ระยะห่างระหว่างใจของเรา คนในบ้าน และเพื่อนๆ เข้าใกล้กันมากขึ้นโดยที่เรายังรักษาระยะห่างได้ มาลองเรียนรู้ทักษะนี้เพื่อดูแลกันในยามวิกฤตกัน และชวนให้ทุกคนเมื่อได้พบความสุขจากการรับฟังแล้วกลับไปสร้างความสุข ดูแลกันในพื้นที่ชีวิตของตนเองกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

พฤหัสบดี, 14 พ.ค. 2563 10:00 ถึง พฤหัสบดี, 14 พ.ค. 2563 11:30

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

พุธ, 13 พ.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

12 คน

สถานที่

เวิร์คชอปออนไลน์ผ่าน Zoom

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

เบอร์ติดต่อ : 0959567271

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย(กิจกรรมอาสาสมัครทำที่บ้านได้)