กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 7 คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

โดยหน่วยงาน: สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ค่ายสานฝันปั้นสื่อ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน รวมทั้งให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อ ได้เข้ามาค้นหาตัวตนของตัวเองผ่านกิจกรรมจากทางค่าย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

18-20 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

120 คน

สถานที่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

700 บาท