กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ฝ่าวิกฤติ พิชิตซอมบี้

โดยหน่วยงาน: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

พบกับ “เคล็ดไม่ลับ ลดพฤติกรรมเสี่ยง” เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่ม NCDs โรคร้ายที่มาจากพฤติกรรมของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ขาดกิจกรรมทางกาย การรับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด ผ่านกิจกรรม เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบวิธีป้องกัน และนำไปสู่แนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางสุขภาวะเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง มี.ค. 64

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map