กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 10 ( นาย นภัทร / สล็อตแมชชีน )

โดยหน่วยงาน: สำนักหอสมุดแห่งชาติ

มาร่วมพูดคุยแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์  ในหัวข้อ “นาย นภัทร / สล็อตแมชชีน”

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

30 สิงหาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ที่อยู่

นนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Thailand

แผนที่

Google Map