กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

กอช. TikTok Contest เฟส2 เริ่มแล้ว!! หัวข้อ “ออมกับ กอช. ยิ่งออมไว ยิ่งได้เยอะ”

โดย: กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

30 พฤศจิกายน 2022 @ 8:00 am 5:00 pm UTC+7

กอช. TikTok Contest เฟส2 เริ่มแล้ว!! หัวข้อ “ออมกับ กอช. ยิ่งออมไว ยิ่งได้เยอะ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 29,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.65
……………………………………

🔹กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ กอช. ผ่าน TikTok (กอช. TikTok Contest) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. ยิ่งออมไว ยิ่งได้เยอะ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 29,000 บาท แค่ส่งผลงานเข้าร่วมก็มีสิทธิลุ้นเงินรางวัล 2,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsf.or.th/NstTikTokContest2/001

🔹 หลักเกณฑ์

(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตาม (Follow) และ Tag มาที่บัญชี TikTok ของกองทุนการออมแห่งชาติ (@pr_nsf) พร้อมใส่ Hashtag #กองทุนการออมแห่งชาติ
(2) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิค การถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
(3) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรม
(4) ผู้ที่ส่งผลงานเข้ากิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
(5) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
(6) หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(7) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ที่ส่งผลงาน โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขคลิปผลงาน และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่ กอช. เห็นเหมาะสม
(😎 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
(9) คลิปผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึง กอช. อาทิ ตราสัญลักษณ์ของ กอช. หน้าแอปพลิเคชัน หน้าเว็บไซต์ Mascot ของ กอช. หรืออื่นๆ
(10) เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ กอช. โดยผลการตัดสินของ กอช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

🔹คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) บุคคลทั่วไป
(2) บุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)

🔹 การส่งผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน

1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 10,000 ดวง คัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน ได้รับรางวัล และพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลตามจำนวนหัวใจสูงสุดเพิ่มเติม ๓ รางวัล ดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ต้องมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 20,000 ดวง มีผู้ติดตามจำนวน 5 แสนคนขึ้นไป (Marco Influencer) จำนวน 1 รางวัล

🔹ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช. หรือลงทะเบียนผ่านกูเกิลฟอร์มของกิจกรรม
🔹แคปภาพผลงานให้เห็นจำนวนยอดการกดหัวใจส่งมาที่ Email: nsftiktokcontest@nsf.or.th ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และ กอช. จะดำเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง เฟซบุ๊ก กอช. ภายใน ๓ วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

🔹รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท

(1) รางวัลบุคคลทั่วไป จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท นอกจากนี้ จะพิจารณาผลงานตามจำนวนหัวใจสูงสุดเพิ่มเติมจำนวน ๓ รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท (รวมเป็นเงิน 5,000 บาท)
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท (รวมเป็นเงิน 4,000 บาท)
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท (รวมเป็นเงิน 3,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล จำนวนเงินรวม 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
(2) รางวัลบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) จำนวน 1 รางวัล รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

🔹สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ต่อ 310 (ในวัน-เวลาทำการ)

ช่วงวัย

อุดมศึกษา and ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางติดต่อ

สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ต่อ 310 (ในวัน-เวลาทำการ)

ประเภทกิจกรรม

Online

  • This กิจกรรม has passed.

Online

ช่วงวัย

อุดมศึกษา, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า