กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Online Workshop สำหรับเด็ก เปิดรับสมัครแล้ว

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ใหม่ Online Workshop สำหรับเด็ก เปิดรับสมัครแล้ว

 • ทำกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องเดินทาง
 • จัดส่งวัสดุ-อุปกรณ์ให้ถึงบ้าน
 • ได้รับ #เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
 • เรียนรู้แบบ STEM EDUCATION
 • พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ใช้เวลา 90 นาที/กิจกรรม
 • มีให้เลือก 6 หลักสูตรตามความสนใจ

ตารางกิจกรรม

 • วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • Coding : Unplugged Coding for Kids (เปิดสมอง ประลองความคิด)
 • ป.3-ป.6

 • วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • กิจกรรมดาราศาสตร์ : ตะลุยฟ้า ล่ากลุ่มดาว
 • ป.3-ป.6

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • Enjoy Maker Space : Hydraulic Toy
 • ป.4-ป.6

 • วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • Coding : Unplugged Coding for Kids (Coding ภารกิจของเด็กช่างคิด)
 • ป.3-ป.6

 • วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • กิจกรรมดาราศาสตร์ : 3D Solar System
 • ป.3-ป.6

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-10.30 น.
 • Enjoy Maker Space : Fan Cart รถพลังลม
 • ป.4-ป.6

ค่าใช้จ่าย 299 บาท/คน/กิจกรรม

รับจำนวนจำกัด 20 คน/กิจกรรม

รายละเอียดและการสมัคร https://bit.ly/3Cl1Jry

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

22 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

จำนวนคนรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด 20 คน/กิจกรรม

สถานที่

กิจกรรมแบบออนไลน์สด (Live Activity) ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 299 บาท/คน/กิจกรรม