กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Open House 2020 : เจอนี่ที่ ม.รังสิต

โดยหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยรังสิต

ร่วมกิจกรรมค้นหาตัวตน แนะแนวการสอบเข้าในสายกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวิร์กชอป อาทิ จำลองห้องผ่าตัด กรอฟัน-อุดฟัน ทดลองตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่อง Ultrasound ทดลองการเรียน Anatomy ได้สัมผัสอาจารย์ใหญ่อย่างใกล้ชิด นวัตกรรมทางด้านการแพทย์แบบอัจฉริยะ ตามหาคณะสาขาที่อยากเรียน และกิจกรรมอีกมากมาย น้องๆ มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

26-27 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

1,000 คน

สถานที่

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0-2791-5500-10

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย