กิจกรรม

Loading กิจกรรม

TEDxThammasatU “Enzyme : Ignite Yourself”

โดยหน่วยงาน: TEDxThammasatU

Enzyme เป็นเสมือนตัวจุดประกายความคิดให้ผู้รับชม ด้วยการย่อยประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในสังคมและกลั่นกรองออกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับฟัง เพื่อหวังว่าท่านจะได้รับความคิดและแรงบันดาลใจไปต่อยอดหรือริเริ่มทำบางอย่างเพื่อชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

31 ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

100 คน

สถานที่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

นักศึกษา 300 บาท บุคคลทั่วไป 500 บาท