กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED

โดยหน่วยงาน: Tree Learning

เรียนรู้การวธีการทำ CPR และ ใช้เครื่อง AED จากผู้เชี่ยวชาญฉุกเฉินทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนระดับ ม.3-6 ต้องการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมความเข้าใจ และพื้นฐานสู่สายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานที่ Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์3พญาไท (BTS พญาไท)

รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม

รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 64 เวลา 9.00-12.00

สถานที่

Tree Learning

ที่อยู่

อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท ชั้น 1 อาคารบี กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทร 095-505-5665

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท