กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายสู้สอบตรง โดย กลุ่มอิสระเพื่อนวิชาการ ครั้งที่ 5

โดยหน่วยงาน: กลุ่มอิสระเพื่อนวิชาการ

เกณฑ์ในการสมัครโครงการมีดังนี้
เลือกว่าจะเข้ารับติวเนื้อหาของคณะใด โดยน้องสามารถ “เลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น”
คณะนิติศาสตร์
ttps://drive.google.com/file/d/14ptdt0QGDMQeddfy5mjxc_r……..iew….
คณะรัฐศาสตร์
https://drive.google.com/…/1dqKfCRuHsILJCDzo0cciEMZAx…/view…
หากพบว่ามีการสมัครมากกว่า 1 สาขา ค่ายสู้สอบตรงขอสงวนสิทธิตัดรายชื่อจากการคัดเลือกทั้ง 2 สาขาทันทีพิมพ์ใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อย น้องต้องส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แปะตราไปรษณียากรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

22-24 มกราคม 2564

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

10 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย