กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทำดี แต้มสีเติมฝันให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดยหน่วยงาน: อาสาบ้านดินไทย

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
06.30 – 07.00 น. นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
07.00- 09.00น. เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
09.00- 09.30น. โรงเรียน กล่าวต้อนรับ + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
10.30 – 12.00 น. ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี อาคารเรียน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ร่วมกันฟื้นฟูต่อ
15.00 – 16.00 น. เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
16.00 – 19.00 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย
หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 ท่าน

สถานที่

โรงเรียนบ้านหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

เบอร์ติดต่อ: (086) 770-2233

หมายเหตุ

สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท เดินทางเอง 390 บาท