กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเก็บขยะ ยิงเมล็ดพันธุ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

โดยหน่วยงาน: รอยยิ้มอาสา

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
06.30-07.00 น. ลงทะเบียนรับอาสาขึ้นรถ ข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)
(ผู้เดินทางไปเองพบกันที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก ไม่เกิน 09.30 น. ท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ ปตท.สนามเป้า)
07.00-09.30 น. เดินทางสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล
09.30-15.00 น.
=> กิจกรรมแรกพบ รู้จักคน รู้จักสถานที่
=> กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด
=> กิจกรรมปลูกป่า ยิงเมล็ดพันธุ์
=> ชมวิวสันเขื่อนขุนด่านปราการชล
=> สรุปกิจกรรม เรียนรู้การพัฒนาหัวใจนักอนุรักษ์
=> อาหารกลางวัน
=> พักผ่อน เล่นน้ำตกนางรอง
=> เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 17 ต.ค. 2563 06:30 - 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ศุกร์, 16 ต.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 ตำแหน่ง

สถานที่

เขื่อนขุนด่านปราการชล

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : รอยยิ้มอาสา เบอร์ติดต่อ : 086-4125311

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย