กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 62

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

  • ไม่พบกิจกิจกรรมที่คุณค้นหาในขณะนี้

กิจกรรมอื่น ๆ

โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 62 ตอน สร้างนักโลจีสติกส์สายพันธ์ใหม่ในยุค New Normal ด้วย Digital Logistics and Real time supply chain

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการสถานีและบริหารพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับโลจีสติกส์และอาชีพที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่ง

แหล่งเรียนรู้