กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม › Videoclip

กิจกรรม Search and Views Navigation

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

  • ไม่พบกิจกิจกรรมที่คุณค้นหาในขณะนี้

กิจกรรมอื่น ๆ

🎬ประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์

หมดเขตส่งผลงาน 27 กันยายน 2564
online กรุงเทพฯ Thailand

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายใต้หัวข้อที่กำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ประกวด Videoclip ปี 2020 “ตัวแทนประกันชีวิตในยามยากคือเพื่อนแท้ : An Insurance Agent in Need is a Friend Indeed”

สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมก…

แหล่งเรียนรู้