ค่ายอาสา ‘วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า’

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ค่ายอาสา “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เปิดประสบการณ์เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ดูนก ไก่ฟ้าพญาลอ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่น และกิจกรรมอาสาร่วมกันระหว่างเด็กและครอบครัวทั่วไปร่วมกิจกรรมกับเด็กพิการและผู้ปกครองจาก Zy Movement Foundation