หน้าแรก แท็ก กระบี่

แท็ก: กระบี่

โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ

ได้จัดโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างวันหยุดและปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นการปรับเปลีี่ยนค่านิยมในการทำงานให้กับเยาวชนไทย ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

คำว่า “ลันตา” แผลงมาจากคำว่า “ลันตัส” ซึ่งเป็นภาษาชวา มีความหมายว่า “ผลาย่างปลา” ซึ่งก็คือ ที่ย่างปลาสร้างด้วยไม้ รูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงขึ้นคล้ายโต๊ะ จุดไฟไว้ข้างล่าง เผาปลาที่เรียงไว้ข้างบน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามจำนวนมาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายหาด ป่าชายเลน แนวเขตปะการังที่สมบูรณ์และหาดทรายรอบเกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 83,750 ไร่ หรือ...

ห้องแสดงซากดึกดำบรรพ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

เมื่อปี พ.ศ.2504 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ ขนาดกำลังผลิต 60,000 กิโลวัตต์ และเปิดเหมืองลิกไนต์ที่บริเวณคลองปูดำ เพื่อป้อนถ่านลิกไนต์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า และได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของลิงดึกดำบรรพ์สกุลและชนิดใหม่ของโลกที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์ในปัจจุบัน ที่ชื่อว่า สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส (Siamopithecus eocaenus) หรือชื่อที่ใช้เรียกซากดึกดำบรรพ์ของลิงสยาม อายุเฉลี่ย 35-37 ล้านปี มีลักษณะกรามค่อนข้างหนาและใหญ่ สันเชื่อมระหว่างปุ่มฟันด้านใน และเคลือบฟันไม่เรียบ ขนาดฟันกรามบนซี่ที่หนึ่งใหญ่กว่าฟันกรามซี่ที่สอง ถูกค้นพบได้จากบริเวณเหมืองถ่านหิน การค้นพบครั้งนี้ ได้สร้างข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ว่าน่าจะมีศูนย์กลางการวิวัฒนาการในทวีปเอเชียแล้วขยายไปตามที่ต่างๆ...

หอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่

โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนี้ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกองทุนชุมชน ภาค 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและยกระดับมาตราฐานการดำรงชีพของชาวบ้านให้สูงขึ้น การจัดนิทรรศการของหอพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้เน้นไปที่กิจกรรมของชุมชนที่แบ่งเป็น 19 กลุ่มเช่น กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มทำเรือจำลอง ซึ่งก่อนหน้าได้ทำสาธิตและจำหน่ายแก่ผู้เข้าชม ซึ่งปัจจุบันเหลือกิจกรรมแค่ไม่กี่กลุ่ม ทางผู้ดูแลแจ้งว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนจัดหางบประมาณมาบำรุงศูนย์และจัดสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อได้อาคารหลังใหม่แล้วจะมีการจัดสร้างโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ถ้ำผีหัวโต แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดกระบี่

โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนี้ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกองทุนชุมชน ภาค 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและยกระดับมาตราฐานการดำรงชีพของชาวบ้านให้สูงขึ้น การจัดนิทรรศการของหอพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้เน้นไปที่กิจกรรมของชุมชนที่แบ่งเป็น 19 กลุ่มเช่น กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มทำเรือจำลอง ซึ่งก่อนหน้าได้ทำสาธิตและจำหน่ายแก่ผู้เข้าชม ซึ่งปัจจุบันเหลือกิจกรรมแค่ไม่กี่กลุ่ม ทางผู้ดูแลแจ้งว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนจัดหางบประมาณมาบำรุงศูนย์และจัดสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อได้อาคารหลังใหม่แล้วจะมีการจัดสร้างโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

เรื่องอื่น ๆ