หน้าแรก แท็ก นิทานสร้างสุข

แท็ก: นิทานสร้างสุข

นิทานสร้างสุข ในโรงเรียนตาดีกา

นิทานสร้างสุข ในโรงเรียนตาดีกา

เหตุการ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจต่อผู้คนแล้ว ยังสร้างปัญหาด้านสภาพจิตใจ การขาดโอกาสในการเรียนรู้ รวมไปถึงการขาดพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กๆในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ