หน้าแรก แท็ก ระนอง

แท็ก: ระนอง

พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 ของจังหวัดระนองนั้น ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาฝาชี หรือ กม.30 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จ.ระนอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกว่าในอดีตที่แห่งนี้เป็นจุดสถานีปลายทางที่ทหารญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อมาจากจังหวัดชุมพร มี 7 สถานีย่อย ได้แก่ สถานีวังไผ่ สถานีท่าสาร สถานีปากจั่น สถานีทับหลี สถานีกระบุรี สถานีคลองลำเลียง และ...

บ้านร้อยปีเทียนสือ

บ้านร้อยปีเทียนสือ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้เป็นจ้าวบ้านคือ "ท่านเทียนสือ" ซึ่งเป็นหลานเขยของ คอซู้เจียง เจ้าเมืองระนอง โดยนายเทียนสือได้แต่งงานกับ "ฉ่ายหล่วน" ซึ่งเป็นหลานสาวของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซินบี้ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ ในสมัยประมาณปี พ.ศ.2433 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากค่าย ณ ระนอง

พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) ระนอง

พระราชวังรัตนรังสรรค์องค์แรก สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก (ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ.2433) นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสเมืองระนอง ในการเสด็จครั้งนั้นโปรดฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสารทศุภกิจ กำหนดแผนที่ทำเรือนไม้พลับพลาที่ประทับ โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนอง เป็นผู้สร้างถวาย บนเนินเขากลางเมืองด้วยไม้จริงทั้งหลัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดพระเนตร มีดำรัสว่า “ทำงดงามมั่นคง สมควรจะเป็นวังยิ่งกว่าจะเป็นพลับพลา” และ พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์” หมายถึง พระยารัตนเศรษฐีเป็นผู้สร้าง...

เรื่องอื่น ๆ