หน้าแรก แท็ก แม่ฮ่องสอน

แท็ก: แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ไม่ให้ชาวบ้านยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยลดปัญหาการขาดรายได้ของคนในชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ ขี่ม้าล่อ ขี่ชิงช้า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลือกซื้อของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากชุมชน
โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 9_1

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 9

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา เปิดรับ ‘ครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่ 9' ไปช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ และช่วยเพิ่มเติมวิชาการ ในส่วนที่ยังขาดในโรงเรียน หากคุณมีเวลาสัก 4 เดือน มีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นครูอาสา ไม่ต้องจบครูโดยตรงก็สมัครได้ สอนเด็กๆ พร้อมๆ กับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณเอง ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer...

พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแม่ลาน้อย ถ.รุ่งโรจน์ ต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,900,000 บาท เป็นตึก 2 ชั้น หลังคา 2 ชั้นทรงไทยใหญ่ประยุกต์  ในปี พ.ศ. 2552-2553 ได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยตกแต่งอาคารและตู้เก็บวัตถุต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555...

เรื่องอื่น ๆ