หน้าแรก แท็ก โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบน

แท็ก: โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบน

เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กาฬสินธุ์”

มื่อวันที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องอื่น ๆ