การเล่นอิสระและกิจกรรมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

เด็กทุกวัยต้องการการเล่นอิสระ แต่ละวัยมีความต้องการ ความชอบในการเล่นที่แตกต่างกัน 

อายุ 0 – 2 ปี 

มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและประสาทสัมผัสทั้ง 5

อายุ 3 – 6 ปี 

กล้ามเนื้อเจริญเติบโตมากขึ้น  มีพลังมากมาย  อยากรู้อยากเห็น

อายุ 7 – 12 ปี 

ชอบแข่งขัน ชอบคิด  เข้าใจเหตุผล

อายุ 13 -18 ปี 

วัยรุ่น​  ชอบทดลอง  เรียนรู้กับของจริง 

ที่มา : การเล่นอิสระและกิจกรรมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข