เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19

Chat less Play more 

เราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปด้วยกันChat less Play more เล่นสานสัมพันธ์ครอบครัว

วันที่ต้องหยุดอยู่บ้านเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว ได้ใกล้ชิดกับลูกเริ่มต้นง่ายๆด้วยการให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพ่อแม่ เพียงแค่คุณหยุด Chat และแบ่งเวลามาเล่นกับลูกๆ เช่นชวนลูกทำอาหารเช้า ชวนลูกๆทำสมุดภาพ เปลี่ยนมุมในบ้านให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์

ที่มา : เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข