ให้เด็กเล่นอิสระ

เพราะการเล่นอิสระเกิดจากความต้องการภายในของเด็ก ได้ออกแบบ กฎ กติกา หรือรูปแบบ และขอบเขตการเล่นด้วยตัวเอง

เล่นอิสระกับอะไรได้บ้าง ?

เล่นอิสระแล้วเด็กจะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

ที่มา : ให้เด็กเล่นอิสระ

#letsplaymore 
#เล่นเปลี่ยนโลก 
#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข