พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

ที่อยู่

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วันและเวลาทำการ

ชมออนไลน์ฟรี 24 ชั่วโมง

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/index.php/en/hilight.html

ค่าเข้าชม

ฟรี


พิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย ภายในจัดแสดงนิทรรศการ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชั้นเยี่ยมจากทุกสมัยที่พบในประเทศไทยมาจัดแสดง โดยเรียงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เน้นให้เห็นถึงความงามของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

นอกจากจะชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครได้ที่นี่แล้ว ในเว็บไซต์นี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุหลายชิ้นให้ชมแบบ 360 องศาอีกด้วยดูได้ที่นี่