แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน คือ การใช้เมืองทั้งเมืองเป็นพิพิธัณฑ์ฯ  ความหมายอย่างง่ายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน "อยู่อย่างไร ก็อยู่อย่างนั้น" โดย นายกปกรณ์  จีนาคำ...

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ไม่ให้ชาวบ้านยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยลดปัญหาการขาดรายได้ของคนในชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ ขี่ม้าล่อ ...

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณของหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ซึ่งหลวงพ่อได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมืองพะเยา อันเป็นที่มาทำให้หลวงพ่อได้เริ่มเก็บรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ จนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ในปี...

พิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์โบราณยักษ์

พิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์โบราณยักษ์ ตั้งอยู่ในวัดต๋อมกลาง อ.เมือง จ.พะเยา โดยพระอาจารย์สมศักดิ์ สิริมังคโล อดีตเจ้าอาวาสและอดีตเจ้าคณะตำบลบ้านต๋อม...

ศูนย์เรียนรู้บ่อเกลือสินเธาว์

ศูนย์เรียนรู้บ่อเกลือสินเธาว์เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเรียนรู้วิธีขุดบ่อเกลือแบบโบราณของชุมชน บ่อเกลือที่มีความสำคัญของที่นี่มี 2 แห่งด้วยคือ บริเวณต้นน้ำว้า ซึ่งมีบ่อเกลือใหญ่ 2...

พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น

พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น หรือ อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า เดิมเคยเป็นฐานปฏิบัติการของกองพันทหารราบที่ 3 ในบริเวณฐานปฏิบัติการยังคงรักษาสภาพเดิมไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษา...

หอศิลป์ริมน่าน

จัดตั้งโดยคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน ที่สร้างสรรค์งานศิลปะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะ หลังจากสั่งสมประสบการณ์ทำงานด้านศิลปะมาหลายสิบปี คุณวินัยจึงกลับมา สร้างหอศิลป์ขึ้นที่บ้านเกิดของตนเอง...

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง...

พิพิธภัณฑ์จักรยาน หรือ The Hub ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอลัน เบท เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ชื่นชอบจักรยาน เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาขาประจำแหล่งโบราณคดี การจัดแสดงมุ่งเน้นในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา  เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชาติพันธุ์  เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ตนเองให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเกิดมาในอนาคต  ซี่งหาดูได้ยากในสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สนใจทั่วไป...

พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดาวเทียม (Satellite Museum)...