กิจกรรม

Loading กิจกรรม

BASCII Live Online

โดยหน่วยงาน: Lighthouse workshop studio

คณะหลักสูตรอินเตอร์ใหม่ล่าสุด เป็นหลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ (ภาคอินเตอร์) ที่ประยุกต์ทั้ง Technology ผสมผสานกับ Business ผ่านการเรียนและการทําโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning) เพื่อก้าวทันโลก มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมโดยพี่ BAScii จุฬาฯ รุ่นที่ 1 คณะใหม่แบบนี้ มาเข้าใจกันจริงๆกันดีกว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอนาคตตนเอง
✅ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะและการเรียน
✅ คณะนี้ใช่สำหรับเราหรือเปล่า
✅ การเตรียมตัวสอบเข้า
✅ ได้ถามคำถามพูดคุยใกล้ชิดกับพี่สายนี้จริงๆ
✅ ตอบทุกคำถามคาใจ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

รอบละ 30 คนเท่านั้น

สถานที่

online ผ่าน application zoom

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

Line : @lighthouseworkshop

หมายเหตุ

ราคาคนละ 750 บาท พร้อมเกียรติบัตร