กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดยหน่วยงาน: อาสาบ้านดินไทย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
06.30 – 07.00 น. นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
07.00- 09.00น. เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
09.00- 09.30น. โรงเรียน กล่าวต้อนรับ + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
10.30 – 12.00 น. ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี อาคารเรียน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
15.00 – 16.00 น. เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
16.00 – 19.00 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 19 ก.ย. 2563 07:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

พฤหัสบดี, 17 ก.ย. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

70 ตำแหน่ง

สถานที่

โรงเรียนบ้านหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท เดินทางเอง 390 บาท